דף הבית   |   מבנה החברה   |   אודותינו   |   צור קשר   |   English
   בנייה ירוקה
   בדיקות הצללה
   בדיקות רוח
   תסקירי השפעה על הסביבה
   חומרים מסוכנים
   טיפול בפסולת מוצקה ומחזור
   תעשייה
   איכות אוויר וריחות
   תכנון וניהול סביבתי
   זיהום קרקע
   מים ושפכים
 
אודות החברה

החברה הוקמה ע"י דר' רון לשם ודר' מוקי שפר, בעלי ידע וניסיון בתחומי תכנון והנדסה סביבתית, מנהל ודיני הסביבה, בנייה ירוקה, תכנון עירוני, טיפול בשפכים, תברואה, חומרים מסוכנים, זיהום אוויר .

כוח האדם בחברה הנו עתיר ידע בתחומים אלו לאחר שנות פעילות רבות במגזר הציבורי, באוניברסיטאות, בתעשייה ובמגזר הפרטי, בהם המשרד לאיכות הסביבה, רשויות מקומיות, מפעלים, מכוני מחקר ומשרדי ייעוץ.

תחומי פעילות:
הכנת תסקירי השפעה על הסביבה וחוות דעת בנושאים סביבתיים של תכניות בניין עיר ושל מיזמים שונים כגון שכונות מגורים, מבני ציבור, מכוני טיהור, כבישים, מפעלי תעשייה, מסופי אוטובוסים, בתי מלון ומפעלי תיירות, נמלים, חופים, מיזמים ימיים, מרכזים רפואיים, בתי עלמין, אצטדיונים, אזורי תעשייה, מנחתים, שדות תעופה וכדומה.

תכנון וניהול סביבתי לתכניות אב ומתאר עירוניות, תכניות להפחתת זיהום אוויר וגזי חממה, שילוב הבטים סביבתיים בתכניות מתאר ובניין עיר משלבי התכנון המוקדמים עד התכנון המפורט לרבות היתרי בנייה, מתן המלצות לוועדות תכנון מקומיות, מחוזיות וארציות ולמקבלי החלטות באשר למניעת מפגעים ולקביעת מדיניות בנושאים סביבתיים.

תקינה – השתתפות בוועדות תקינה לקביעת תקני סביבה ובהם תקני רעש, זיהום אוויר, בנייה ירוקה וכו'. קביעת נוהלי בדיקה של וועדות תכנון ורשויות מקומיות של מסמכי הצללה, מטרדי רוח, זיהום אוויר מחניונים ומערכות הסעה המוניות.

תעשייה - ייעוץ בנושאים סביבתיים למפעלי תעשייה משלב התכנון וההקמה ועד לתפעול השוטף.

איכות אוויר ומניעת זיהום אוויר – סקר פליטות, סקר ריחות, הכנת תכניות להגבלת פליטות מזהמי אוויר לאטמוספרה מאזורים עירוניים, ממפעלים ומאזורי תעשייה, מדידות זיהום אוויר ואבק. הפעלת מודלים ממוחשבים לחיזוי זיהום אויר מדרכים ממטוסים וממקורות תחבורתיים אחרים.

אקלים - ביצוע בדיקות אקלימיות, הערכת השפעות מבנים גבוהים על אקלים הסביבה והערכת זרימות רוח במרחב העירוני הבנוי.

בדיקות הצללה של מבנים גבוהים, קביעת תקנים, ניתוח השפעות הצל על המבנים בסביבה בהתאם לעונות השנה ולגובה הבינוי והשוואת הממצאים לקריטריונים.

מים ושפכים - טיפול בשפכים תעשייתיים, תכנון מערכות לניצול קולחים ולסילוקם, ייעוץ להתקנה של מערכות לטיהור ולמניעה של ריחות משפכים עירוניים וממפעלי תעשייה, מניעת זיהום מי תהום והכנת חוות דעת בנושאים הידרוגאולוגיים.

טיפול בפסולת מוצקה - הכנת תכניות אב לתברואה לרשויות מקומיות, ייעוץ, תכנון, הקמה ותפעול של מערכות לאיסוף פסולת, לסילוקה ומחזורה.

פסולת רעילה וחומרים מסוכנים - הערכת סיכונים, הכנת תיקי מפעל, נוהלים והסדרי טיפול ופינוי פסולת רעילה ואחסון חומרים מסוכנים.

עודפי עפר ופסולת בנייה - הכנת תכניות להקמה ולהפעלה של אתרים לסילוק עודפי עפר ופסולת בנייה, ניהול ותפעול של אתרים אזורים ועירוניים.

זיהום קרקע - ביצוע סקרי קרקע, הכנת מפרטים לחפירה ולפינוי של קרקע מזוהמת ופיקוח על ביצוע העבודה.

הסדרת היתרי בנייה, רשיונות עסק – ליווי מקצועי והכנת נספחים סביבתיים ותנאים להיתרי בנייה ורשיונות עסק. חוות דעת מומחים, חוות דעת משפטיות ואישורים לעסקים, למפעלים ולתעשיות וייצוג במוסדות עירוניים וממשלתיים ובבתי משפט.

 
דף הבית  |  צור קשר