דף הבית   |   מבנה החברה   |   אודותינו   |   צור קשר   |   English
   בנייה ירוקה
   בדיקות הצללה
   בדיקות רוח
   תסקירי השפעה על הסביבה
   חומרים מסוכנים
   טיפול בפסולת מוצקה ומחזור
   תעשייה
   איכות אוויר וריחות
   תכנון וניהול סביבתי
   זיהום קרקע
   מים ושפכים
 

חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים
 
חומרים מסוכניםלמפעלים ולעסקים המשתמשים בחומרים מסוכנים ניתן ייעוץ מקצועי ומשפטי בשלושה מישורים, בהתאם לצורכי הלקוח:
הכנת אמצעים ונהלים לטיפול הנדרש בחומרים המסוכנים, בהתאם לצורכי המפעל: הכנת תיק שטח לטיפול באירועי חומ"ס, הגדרת האמצעים המתאימים לטיפול באירועי חומ"ס, אמצעים לאצירת פסולת מסוכנת ולטיפול בה.
טיפול מול הרשויות להסדרת דרישותיהן המקצועיות: הכנת תיק מפעל, הכנת סקרי סיכונים, הסדרת היתרי רעלים, עמידה בדרישות לרשיון עסק.
הסדרת הכיסוי המשפטי הנדרש לעוסקים בחומרים מסוכנים: הסדרת היתרי רעלים, עמידה בתנאי רשיון העסק, רשיונות והיתרים לייצוא פסולת מסוכנת, עמידה באחריות המשפטית הנדרשת מהבעלים ומהמנהלים של המפעל או של העסק.
 
 
דף הבית  |  צור קשר