דף הבית   |   מבנה החברה   |   אודותינו   |   צור קשר   |   English
   בנייה ירוקה
   בדיקות הצללה
   בדיקות רוח
   תסקירי השפעה על הסביבה
   חומרים מסוכנים
   טיפול בפסולת מוצקה ומחזור
   תעשייה
   איכות אוויר וריחות
   תכנון וניהול סביבתי
   זיהום קרקע
   מים ושפכים
 

טיפול בפסולת מוצקה ומחזור

טיפול בפסולת מוצקה ומחזור
 
טיפול בפסולת מוצקה ומחזורטיפול בפסולת
ייעוץ מקצועי במכלול הנושאים של ניהול פסולת מוצקה (אצירה, איסוף, שינוע, טיפול וסילוק) או בכל אחד ממרכיביו בנפרד.
תכנון והקמה של תחנות מעבר לפסולת מוצקה.
תכנון מערכים להפרדת פסולת במקור.
הקמת מערכי מחזור וניצול סוגים שונים של פסולת.
הכנת תכניות אב לפסולת מוצקה לרשויות מקומיות.
הסדרת האישורים הנדרשים להקמה ולתפעול של מטמנות, של משרפות וכדומה.
תסקירי השפעה על הסביבה וחוות דעת בנושאים סביבתיים לגבי מתקנים ולגבי אמצעים לטיפול בפסולת מוצקה.
סקרים, מחקרים ובחינת טכנולוגיות מתאימות.
 
 
דף הבית  |  צור קשר