דף הבית   |   מבנה החברה   |   אודותינו   |   צור קשר   |   English
   בנייה ירוקה
   בדיקות הצללה
   בדיקות רוח
   תסקירי השפעה על הסביבה
   חומרים מסוכנים
   טיפול בפסולת מוצקה ומחזור
   תעשייה
   איכות אוויר וריחות
   תכנון וניהול סביבתי
   זיהום קרקע
   מים ושפכים
 

תעשייה

תעשייה
 
תעשייההכנת חוות דעת בנושאים סביבתיים ותסקירי השפעה על הסביבה למפעלים ולאזורי תעשייה בהקמה או בהרחבה.
ניתוח פעילות המפעל בכל הקשור להיווצרות או לפליטה של מזהמים, שפכים, פסולת מסוכנת, פסולת מוצקה, מזהמי אוויר ורעש.
תכנון וייעוץ ביישום שיטות, אמצעים ומתקנים מתאימים לצמצום פליטות מזהמים לפי דרישות הרשויות, ובתוך כדי מזעור עלויות.
הכנת תיקי מפעל, הכנת נוהלי חירום ונוהלי מעקב ובקרה ודיווח לרשויות.
ייצוג מפעלים מול גורמי איכות הסביבה במו"מ על דרישות, על הוראות ועל תנאים מיוחדים ברשיונות עסק ובהיתרי רעלים.
 
 
דף הבית  |  צור קשר