דף הבית   |   מבנה החברה   |   אודותינו   |   צור קשר   |   English
   בנייה ירוקה
   בדיקות הצללה
   בדיקות רוח
   תסקירי השפעה על הסביבה
   חומרים מסוכנים
   טיפול בפסולת מוצקה ומחזור
   תעשייה
   איכות אוויר וריחות
   תכנון וניהול סביבתי
   זיהום קרקע
   מים ושפכים
 

איכות אוויר וריחות

איכות אוויר וריחות
 
איכות אוויר וריחותהכנת תכניות אב ותכניות פיתוח ארציות ועירוניות להפחתת מזהמי אוויר וגזי חממה.
חיזוי מזהמי אוויר ממערכות תחבורתיות ועירוניות, להערכת איכות האוויר מפרוייקטים שונים ולצורך בניית תכניות אב להפחתת זיהום אוויר וגזי חממה.
הרצת מודלים של פיזור מזהמי אוויר וניתוח של ההשפעות הסביבתיות של המזהמים השונים.
הכנת פרשות טכניות של מפעלים, תהליכים ומקורות אחרים של זיהום אוויר והמלצות על האמצעים הנדרשים למניעת מפגעים.
ניתוח פליטות ופיזור מזהמי אוויר ממוקדי זיהום שונים: כבישים, אתרי פסולת, מפעלי תעשייה, חניונים, תחנות שאיבה וכדומה.
איתור וזיהוי של מטרדי ריח, טיפול בהם והערכת מידת המטרד הצפויה ממקורות שונים.
אמצעים ומתקנים לטיפול במזהמי אוויר ובריחות, טיפול במקור, מניעה והפחתה.
 
 
דף הבית  |  צור קשר