דף הבית   |   מבנה החברה   |   אודותינו   |   צור קשר   |   English
   בנייה ירוקה
   בדיקות הצללה
   בדיקות רוח
   תסקירי השפעה על הסביבה
   חומרים מסוכנים
   טיפול בפסולת מוצקה ומחזור
   תעשייה
   איכות אוויר וריחות
   תכנון וניהול סביבתי
   זיהום קרקע
   מים ושפכים
 

תכנון וניהול סביבתי

תכנון וניהול סביבתי
 
תכנון וניהול סביבתי
חברת לשם שפר עוסקת בתכנון סביבתי אזורי, בהיבטים הסביבתיים של תכנון עירוני ובתכנון שטחים פתוחים. הייעוץ ניתן בתכניות מתאר, בתכניות אב ובתכניות בניין עיר, החל בשלבי התכנון המוקדמים ונספחי הבינוי וכלה בתכנון המפורט, כולל הכנת כל החומר הדרוש לקבלת היתרי בנייה, למתן המלצות לוועדות תכנון מקומיות, מחוזיות וארציות ולמקבלי החלטות במדיניות פיתוח, במניעת מפגעים ובקביעת מדיניות סביבתית.
מטרות העבודה הן שילוב ההיבטים הסביבתיים בעת התווית מערכות תשתית כגון תחבורה, ביוב, תברואה, חשמל, דלק ומערכות עירוניות אחרות, תוך כדי מזעור ההשפעות הסביבתיות. כמו כן נקבעים מיקום והיקף של שטחים פתוחים, ושל אזורי פנאי ונופש ומנגנוני הגנה לשמירת השטחים הערכיים.
לחברת לשם שפר ניסיון וידע בהכנת תכניות אב, תכניות מתאר ארציות, אזוריות ותכניות מקומיות בהיבט הסביבתי ובייעוץ להכנת תכניות לאזורי תעשייה מסחר ולאזורים משולבים.
 
 
דף הבית  |  צור קשר