דף הבית   |   מבנה החברה   |   אודותינו   |   צור קשר   |   English
   בנייה ירוקה
   בדיקות הצללה
   בדיקות רוח
   תסקירי השפעה על הסביבה
   חומרים מסוכנים
   טיפול בפסולת מוצקה ומחזור
   תעשייה
   איכות אוויר וריחות
   תכנון וניהול סביבתי
   זיהום קרקע
   מים ושפכים
 

זיהום קרקע

זיהום קרקע
 
זיהום קרקעזיהום קרקע
ייעוץ וטיפול מקצועי בזיהומי קרקע ובקרקעות מזוהמות.
ביצוע סקרי קרקע מוקדמים לאיתור זיהומי קרקע או לקבלת אישור על היעדר זיהום.
הכנת מפרטים לביצוע חפירה ומפרטים לפינוי של קרקע מזוהמת בהתאם לדרישות הרשויות.
פיקוח ובקרה על ביצוע עבודות לטיפול בזיהום קרקע (קידוח, דיגום, אנליזות, חפירה ופינוי).
מציאת הפתרונות הסביבתיים והכלכליים המתאימים לטיפול בקרקע מזוהמת ולסילוקה על-פי דרישות החוק ובהתאם להוראות הרשויות.
ניתוח ממצאי בדיקות קרקע, הערכה מקצועית של רמות הזיהום ושל מידת ההשפעה האפשרית וההשלכות הנובעות מכך.
 
 
דף הבית  |  צור קשר