דף הבית   |   מבנה החברה   |   אודותינו   |   צור קשר   |   English
   בנייה ירוקה
   בדיקות הצללה
   בדיקות רוח
   תסקירי השפעה על הסביבה
   חומרים מסוכנים
   טיפול בפסולת מוצקה ומחזור
   תעשייה
   איכות אוויר וריחות
   תכנון וניהול סביבתי
   זיהום קרקע
   מים ושפכים
 

מים ושפכים

מים ושפכים
 
מים ושפכיםמים ושפכים
הכנת פרשות טכניות ומסמכים מקצועיים אחרים בכל הנוגע להיווצרות שפכים ולטיפול מוקדם בהם לצורך הצגה לרשויות ולצורך קבלת היתרי בנייה, רשיונות עסק, טופסי 4 ואישורי איכלוס.
סקרי שפכים, ניתוח פעילויות במפעל במטרה להפחית זיהומים ולהקטין עלויות של טיפול מוקדם בשפכים על-פי דרישות החוק ובהתאם להוראות הרשויות.
תכנון מתקנים ואמצעים והסדרת פתרונות לטיפול מוקדם בשפכים תעשייתיים על-פי דרישות חוקי העזר ובהתאם להוראות הרשויות.
ניצול שפכים להשקיה, הקמת מערכות לשימוש במים אפורים, תכנון והסדרה של סילוק תמלחות ושל הפרדת זרמים.
 
 
דף הבית  |  צור קשר