דף הבית   |   מבנה החברה   |   אודותינו   |   צור קשר   |   English
   בנייה ירוקה
   בדיקות הצללה
   בדיקות רוח
   תסקירי השפעה על הסביבה
   חומרים מסוכנים
   טיפול בפסולת מוצקה ומחזור
   תעשייה
   איכות אוויר וריחות
   תכנון וניהול סביבתי
   זיהום קרקע
   מים ושפכים
 

בנייה ירוקה

בנייה ירוקה
 
בנייה ירוקה
"בנייה ירוקה" היא נושא רב תחומי, הנמצא בשלבי התפתחות ומחייב שיתוף פעולה בין מתכננים, אדריכלים, יזמים, יועצים ומומחים בתחומים הרלוונטיים של בנייה, בידוד ושימור אנרגיה, שימור מים, מיחזור וטיפול בשפכים.
סביבת מגורים "ירוקה", בריאה יותר ובעלת איכות חיים גבוהה, נדרשת בתכניות לשכונות מגורים חדשות, למבני משרדים וציבור. בנייה ירוקה מחוייבת כיום בקריטריונים ברורים בהוראות תכנית, שהיא בסיס למסמכי לוואי מפורטים בעתיד.
חב' לשם שפר פיתחה מדדים לבנייה ירוקה עבור המשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים, משתתפת בהכנת ת"י  5281 של מכון התקנים ולרוויזיה של התקן.
חב' לשם שפר מיישמת, בתכניות שונות, שיטות, טכנולוגיות וכלי תכנון בתחומי הבנייה הירוקה. נושאים אלה, הנדרשים כבר היום במסמכים סביבתיים ובתסקירי תכנון, מוטמעים במערכות בדיקה פורמליות של מוסדות התכנון.
חב' לשם שפר מבצעת הערכה לנושא איקלום מבנים וחומרי בנייה, תשתיות, חסכון באנרגיה ומים, מים אפורים וזיהום קרקע לצורך קבלת ת"י  5281. מרכיבים אלה נבדקים במהלך הבנייה והפיקוח לצורך הערכת המבנה ותיוגו, לבדיקת תנאי עמידתו במטלות התכנון המוקדמות ולצורך הכנתו לתפעול ולשימוש על- ידי הדיירים.
 
 
דף הבית  |  צור קשר